Home » Usługi » wycena przedsiębiorstw szczecin

AdwokatNa pewno wszyscy z nas świetnie zdają sobie sprawę z tego, że rozwód jest pierwszym krokiem do podziału majątku, do jakiego dość musi. Jak się okazuje, są dwa sposoby podzielenia majątku po zakończeniu sprawy rozwodowej. Jeżeli małżonkowie się porozumieją między sobą, wtedy podział majątku, może zostać dokonany u notariusza – sprawdź podział majątku szczecin. Absolutnie inaczej jest jednakże w sytuacjach, kiedy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia. Wtedy niestety nieodzowna jest interwencja sądu, który zadecyduje, w jaki sposób podzielić dobrobyt między byłych małżonków. Oczywiście od razu należałoby dołożyć, że majątek osobisty nie ulega podziałowi, a w następstwie tego wszelkiego rodzaju darowizny, spadki, udziały w spółkach cywilnych, nagrody i honoraria za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków. Podziałowi w następstwie tego ulega w głównej mierze to, co wspólne, a w takim razie bezsprzecznie zakupione po ślubie nieruchomości, grunty, lokale, środki zgromadzone na wspólnym rachunku czy przedmioty wraz nabyte w czasie trwania małżeństwa. Ten majątek zostaje podzielony.