Home » Ekologia » Uproszczenia w uprawie roli

Uproszczenia w uprawie roli osiąga się przez pominięcie niektórych zabiegów lub zastąpienie bardziej pracochłonnego zabiegu mniej pracochłonnym. Na przykład na glebach lekkich przygotowując stanowisko po ziemniakach pod żyto można zrezygnować z wykonania orki siewnej, ograniczając się jedynie do bronowania roli po wykopach, po których nastąpi siew. Podobnie przygotowując stanowisko po ziemniakach pod zboża jare orkę przedzimową można zastąpić kultywatorowaniem lub talerzowaniem broną talerzową. Przygotowując pole po burakach cukrowych pod zboża jare, orkę przedzimową można zastąpić talerzowaniem broną talerzową, jeżeli rola w czasie wykopków i wywózki buraków nie została silnie ugnieciona i nie zniszczono jej struktury. Przykładów uproszczenia lub eliminowania poszczególnych zabiegów uprawowych w całokształcie uprawy roli, aby obniżyć nakłady energetyczne na uprawę, można znaleźć wiele. Jednakże należy pamiętać, że wszelkie uproszczenia mogą być stosowane tylko na glebach sprawnych i będących w kulturze. W wyniku licznych doświadczeń stwierdzono, że na glebach sprawnych i będących w kulturze uproszczenia w uprawie roli stosowane jednorazowo nie powodują spadku plonów. Uproszczenia w stosunku do klasycznej uprawy płużnej mogą polegać na zastąpieniu orek głębokich znacznie mniej energochłonnymi orkami płytkimi. Jeżeli np. na wykonanie orki głębokiej ciągnikiem zużywa się 27 l paliwa na 1 ha, to na wykonanie orki płytkiej — tylko 18 l. Jednakże długotrwałe stosowanie uproszczeń uprawy jest niewskazane, gdyż spłycanie orki obniża produkcyjność gleby nawet o wysokiej kulturze.

Spis podobnych wpisow: