Home » Ekologia » Uprawa bez orki

W wyniku doświadczeń stwierdzono, że siewy bezpośrednie są możliwe przy następstwie różnych jednorocznych roślin uprawnych, np, po łubinie pod żyto ozime, po rzepaku pod pszenicę, po zbożach pod zboża i kukurydzę, a nawet po zbożach pod strączkowe. Nie udało się jednak dotychczas rozwiązać problemu bezpośredniego siewu buraków cukrowych i sadzenia ziemniaków, zwłaszcza wówczas, gdy planuje się dodatkowe nawożenie organiczne pod te rośliny. Badania wykazały ponadto, że rośliny okopowe ujemnie reagują na zagęszczenie gleby. Siew bezpośredni, pozwalający na znaczne oszczędności w nakładach pracy, nie okazał się jednak istotnie energooszczędny. Aby uzyskać podobne plony jak w uprawie systemem płuznym, należało zużyć znacznie więcej herbicydów do przedsiewnego oczyszczania pola z roślinności i do zwalczania chwastów w łanie. Konieczne było także zwiększenie ilości stosowanych nawozów mineralnych, gdyż uruchamianie składników pokarmowych w glebie nie uprawianej zachodzi wolniej. Stwierdzono, że powierzchniowe stosowanie nawozów mineralnych przyspiesza zakwaszenie górnych warstw gleby, co zmusza do częstszego wapnowania. W sumie w bezorkowym systemie uprawy roli oszczędności na paliwie są niwelowane przez większe zużycie innych środków produkcji, których pozyskiwanie jest również energochłonne.

Spis podobnych wpisow: